SITTO PHAT 16-16-8 (NPK JAVANIX chuyên lúa) (Bao 50kg)

SITTO PHAT 16-16-8 (NPK JAVANIX chuyên lúa) (Bao 50kg)

Công dụng

Dạng
Dạng hạt
Cách sử dụng
Tưới/Rải gốc
Đối tượng sử dụng
Cây lương thực
Nhóm công dụng
Kích đọt - dưỡng cây , Ra hoa - đậu trái , Nuôi trái - nuôi hạt , Phân NPK Sitto Phat công nghệ

Mô tả

Phân NPK công nghệ thông minh sản xuất theo quy trình công nghệ N-Keep, Sitto ANL VÀ BiO3 của Sitto Group Thailand - Sitto Phat 16-16-8 (NPK Javanix Chuyên Lúa) (Bao 50kg)
(3214 số lượt chọn)

Thành phần của Sitto Phat 16-16-8 (NPK Javanix Chuyên Lúa) là Nts: 16%; P2O5hh: 16%; K2Ohh: 8%; Độ ẩm: 5%;

Cách dùng Sitto Phat 16-16-8 (NPK Javanix Chuyên Lúa): Bón thúc 1 (7-10 NSS): 150-200 kg/ha; Bón thúc 2 (18-25 NSS): 150-200 kg/ha; Bón đón đòng: 150-200 kg/ha

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

NPK Sitto Phat công nghệ SITTO PHAT 17-5-25+TE (Bao 50kg)
NPK Sitto Phat công nghệ SITTO PHAT 20-20-15+TE (Bao 50kg)
NPK Sitto Phat công nghệ SITTO PHAT 25-25-5+TE (Bao 50kg)
NPK Sitto Phat công nghệ SITTO PHAT 25-5-15+TE (Bao 50kg)
NPK Sitto Phat công nghệ SITTO PHAT 18-8-18+7S+TE (Bao 50kg)
NPK Sitto Phat công nghệ SITTO PHAT 27-12-8+TE (Bao 50kg)
NPK Sitto Phat công nghệ SITTO FOPRO 30-10-10+TE (Bao 50kg)
NPK Sitto Phat công nghệ SITTO PHAT 20-20-15+TE MM (Bao 40kg)
NPK Sitto Phat công nghệ SITTO SOP (HẠT) (Bao 25kg)
NPK Sitto Phat công nghệ SITTO SOP (BỘT) (Bao 25kg)
NPK Sitto Phat công nghệ SITTO SOP 1KG
Xin chào Anh/Chị. Em là trợ lý ảo của Sitto Việt Nam. Em có thể hỗ trợ Anh/Chị giải đáp các dịch vụ nào dưới đây:
Trợ lý ảo SITTO - VIET NAM
Bạn cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ