SITTO PHAT 20-20-15+TE MM (Bao 40kg)

SITTO PHAT 20-20-15+TE MM (Bao 40kg)

Công dụng

Dạng
Dạng hạt
Cách sử dụng
Tưới/Rải gốc
Đối tượng sử dụng
Cây ăn trái , Cây công nghiệp , Cây hoa màu , Cây lương thực
Nhóm công dụng
Kích đọt - dưỡng cây , Ra hoa - đậu trái , Nuôi trái - nuôi hạt , Phân NPK Sitto Phat công nghệ

Mô tả

Sitto Phat 20-20-15+TE mm (bao 40kg) - phân npk công nghệ thông minh sản xuất theo quy trình công nghệ N-Keep, Sitto ANL và Bio3 Của Sitto Group Thailand
(1245 số lượt chọn)

Cách dùng sản phẩm Sitto Phat 20-20-15+TE mm (Bao 40kg) cho cây lúa:Thúc cây con: 100-120 kg/ha; Đẻ nhánh, trổ bông: 100-120 kg/ha; Thúc đón đòng, nuôi hạt: 100-120 kg/ha.

Cách dùng sản phẩm Sitto Phat 20-20-15+TE mm (Bao 40kg) cho cây ăn trái: Bón thúc: 0,5 -1kg/cây; Bón nuôi trái: 1-1,5kg/cây.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

NPK Sitto Phat công nghệ SITTO PHAT 17-5-25+TE (Bao 50kg)
NPK Sitto Phat công nghệ SITTO PHAT 20-20-15+TE (Bao 50kg)
NPK Sitto Phat công nghệ SITTO PHAT 25-25-5+TE (Bao 50kg)
NPK Sitto Phat công nghệ SITTO PHAT 25-5-15+TE (Bao 50kg)
NPK Sitto Phat công nghệ SITTO PHAT 18-8-18+7S+TE (Bao 50kg)
NPK Sitto Phat công nghệ SITTO PHAT 27-12-8+TE (Bao 50kg)
NPK Sitto Phat công nghệ SITTO FOPRO 30-10-10+TE (Bao 50kg)
NPK Sitto Phat công nghệ SITTO SOP (HẠT) (Bao 25kg)
NPK Sitto Phat công nghệ SITTO SOP (BỘT) (Bao 25kg)
NPK Sitto Phat công nghệ SITTO SOP 1KG
Xin chào Anh/Chị. Em là trợ lý ảo của Sitto Việt Nam. Em có thể hỗ trợ Anh/Chị giải đáp các dịch vụ nào dưới đây:
Trợ lý ảo SITTO - VIET NAM
Bạn cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ