GRANULITE (Bao 20kg)

GRANULITE (Bao 20kg)

Công dụng

Dạng
Dạng hạt
Cách sử dụng
Tạt xuống ao
Đối tượng sử dụng
, Tôm thẻ chân trắng
Nhóm công dụng
Zeolite

Mô tả

Thuốc thủy sản - Zeolite -Granulite (Bao 20kg) - Hấp thụ khí độc, phân hủy chất dư thừa và ổn định môi trường đáy ao nuôi; Loại trừ tất cả các loại độc tố phát sinh trong ao.
(2502 số lượt chọn)

Thành phần của Granulite là: SiO2: 64-77%; Fe2O3: 0,5-1,5%; CaO: 0,3-1%;

Cách dùng Sitto Granulite trong nuôi công nghiệp: Xử lý nước, chuẩn bị ao: 20-40 kg/1.000 m3. Trong thời gian nuôi: 20-40 kg/1.000 m3, định kỳ 7-10 ngày/lần. Giảm nồng độ NH3 cao: 40 kg/1.000 m3 (lúc 15h)

Cách dùng Sitto Granulite trong nuôi quảng canh: Xử lý nước, chuẩn bị ao: 10-20 kg/1.000 m3. Trong quá trình nuôi: 10- 15 kg/1.000 m3, định kỳ 10-15 ngày/lần. Giảm nồng độ NH3 cao: 15-25 kg/1.000 m3 (lúc 15h).

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Xin chào Anh/Chị. Em là trợ lý ảo của Sitto Việt Nam. Em có thể hỗ trợ Anh/Chị giải đáp các dịch vụ nào dưới đây:
Trợ lý ảo SITTO - VIET NAM
Bạn cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ