GRANULITE (Bao 20kg)

GRANULITE (Bao 20kg)

Công dụng

Dạng
Dạng hạt
Cách sử dụng
Tạt xuống ao
Đối tượng sử dụng
, Tôm sú , Tôm thẻ chân trắng
Nhóm công dụng
Zeolite

Mô tả

HẤP THỤ KHÍ ĐỘC, PHÂN HỦY CHẤT DƯ THỪA VÀ ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG ĐÁY AO NUÔI
(2502 số lượt chọn)
Không có dữ liệu!

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Xin chào Anh/Chị. Em là trợ lý ảo của Sitto Việt Nam. Em có thể hỗ trợ Anh/Chị giải đáp các dịch vụ nào dưới đây:
Trợ lý ảo SITTO - VIET NAM
Bạn cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ