SITTO EM (Can 20L)

SITTO EM (Can 20L)

Công dụng

Dạng
Dạng lỏng
Cách sử dụng
Tạt xuống ao
Đối tượng sử dụng
, Tôm sú , Tôm thẻ chân trắng
Nhóm công dụng
Men vi sinh

Mô tả

ỨC CHẾ SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TIÊU TIÊU DIỆT VI KHUẨN GÂY BỆNH. LÀM SẠCH VÀ ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG NƯỚC AO NUÔI
(741 số lượt chọn)
Không có dữ liệu!

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Xin chào Anh/Chị. Em là trợ lý ảo của Sitto Việt Nam. Em có thể hỗ trợ Anh/Chị giải đáp các dịch vụ nào dưới đây:
Trợ lý ảo SITTO - VIET NAM
Bạn cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ