RHODO BACCIL (Can 20L)

RHODO BACCIL (Can 20L)

Công dụng

Dạng
Liquid
Cách sử dụng
Put into the pond , Mix for feading
Đối tượng sử dụng
Fish , Tiger shrimp , Litopenaeus vannamei
Nhóm công dụng
Microorganism

Mô tả

Sitto Rhodo Baccil - Living probiotics, photosynthetic microorganisms helps treat water, clean pond bottom quickly and effectively, balance pH, increases oxygen solubility in water.
(785 số lượt chọn)

Thành phần của Sitto Rhodo Baccil (Can 20l) gồm: Rhodopseudomonas: 1 x 109 cfu/lít; Bacillus subtilis: 1 x 109 cfu/lít

Giai đoạn tôm tháng thứ 1 đến tháng thứ 2 thì dùng Sitto Rhodo Baccil (Can 20l) liều lượng: 4 lít/1.000 m2. Định kỳ 1 tuần/lần

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Xin chào Anh/Chị. Em là trợ lý ảo của Sitto Việt Nam. Em có thể hỗ trợ Anh/Chị giải đáp các dịch vụ nào dưới đây:
Trợ lý ảo SITTO - VIET NAM
Bạn cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ