BACILLUS SUBTILIS 1090 (Gói 500g)

BACILLUS SUBTILIS 1090 (Gói 500g)

Công dụng

Dạng
Dạng hạt
Cách sử dụng
Tạt xuống ao
Đối tượng sử dụng
, Tôm sú , Tôm thẻ chân trắng
Nhóm công dụng
Men vi sinh

Mô tả

PHÂN HỦY CHẤT CẶN BÃ ĐÁY AO. HẤP THỤ ĐỘC TỐ, ỔN ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC AO NUÔI.
Không có dữ liệu!

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Xin chào Anh/Chị. Em là trợ lý ảo của Sitto Việt Nam. Em có thể hỗ trợ Anh/Chị giải đáp các dịch vụ nào dưới đây:
Trợ lý ảo SITTO - VIET NAM
Bạn cần trợ giúp? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ